Menu

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden in Heist-op-den-Berg van Viking Springkastelen. Zo weet u heel duidelijk wat de afspraken zijn.

Art 1
Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras of zand.
Er moet een goede doorgang voorzien worden van minimum 90cm. Er wordt ook niet meer door huizen geleverd of langs verschillende trappen.

Art 2
De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
Door de in ontvangstname erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art 3
De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.
Het is verboden met schoeisel het springkasteel te betreden alsook met voedingswaren.
Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.
Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

Art 4
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5
Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 6
In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:

Adres

Viking Springkastelen
Zandstraat 41 - 2223 Schriek -

Telefoon

Gsm: 0477 94 60 25

e-mail

viking.c@outlook.com
BTW BE0823 999 459

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken